Showing 1–10 of 18 results

ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS18591 Wakizashi: Musashi Taro Yasukuni
aaaa
¥187,000
bid count:3
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS10586 Mumei(unsigned) attributed as Fujiwara Takada school.
aaaa
¥301,000
bid count:2
ProductTime Left:Current bid
Sword > tanto
AS21776 Tanto: Masatsugu
aaaa
¥280,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS19714-Katana: (Aoi Mon) Echizen Ju Yasutsugu Oite Bushu Edo.
aaaa
¥278,000
bid count:6
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS21242-Katana: Mumei (Echizen school)
aaaa
¥220,000
bid count:1
ProductTime Left:Current bid
katana > Masterpiece > Sword
AS16759-Katana: Hizen Kuni Kawachi Daijo Masahiro (first generation)(61st NBTHK Juyo Paper)
aaaa
¥4,500,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS22087 Wakizashi:Satsuma Kami Kaneoka(attributed as Settsu/Shinto)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥400,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS22074 Katana:Musashi Ju Kuniie Saku (Mukansa Swordsmith)
aaaa
¥1,650,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
Sword > yari_ken_naginagta
AS21681 Naginata: Hishu Kikuchi Ju Kuniie(Sue Enju)
aaaa
¥400,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS22027 Wakizashi:Mumei (Naoe Shizu)(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
aaaa
¥700,000
bid count:-