Showing 1–10 of 12 results

ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS20364-Katana: Minamoto Norikuni Saku
¥380,000
bid count:1
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS20543-Katana: Genkoku Sanreki Seiryo ken Moritoshi Zo No
¥750,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS20488-Katana: Mumei(Shinshiro Jumyo)
¥350,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS13399-Katana: Noshu Seki Ju Kanesada
¥451,000
bid count:2
ProductTime Left:Current bid
Sword > yari_ken_naginagta
AS20318-Naginata: Yamato kami Yasusada.
¥550,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
Sword > yari_ken_naginagta
AS20469-Jumonji-Yari: Heianjo Ju Shimosaka
¥220,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
Sword > tanto
AS17247-Tanto: Mashu Ju Tomoyuki
¥300,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS20516 Wakizashi: Oumi Kami Minamoto Hisamichi (1st generation)
¥500,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
katana > Sword
AS20558 Katana : Osaka Gassan Sadakatsu saku(Kao)
¥1,600,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS20476 Wakizashi: Kanenaga (kencho)(36th NBTHK Juyo Token)
¥2,500,000
bid count:-