Showing 1–10 of 31 results

ProductTime Left:Opening PriceBidsCurrent bid
Masterpiece
AS20412-Katana: Bizen Suke Fujiwara Munetsugu
¥1,600,000-¥1,600,000
Masterpiece
AS20375-Katana: Mumei (Ko-Uda)
¥1,100,000-¥1,100,000
Sword > katana
AS20366-Katana: Mumei(Ryo Hisanobu)
¥800,000-¥800,000
Fittings > soroikanagu
AF20429-Daisho Tsuba: Yamayoshi
¥40,000-¥40,000
Fittings > menuki
AF20428-Menuki : Furukawa Yoshinaga
¥35,0001¥35,000
Fittings > Fuchikashira
AF20426-Menuki : mumei
¥35,000-¥35,000
Masterpiece > Fittings > menuki
AF19624 Menuki : Mumei (Ko Mino)(22nd NBTHK Juyo Paper)
¥1,500,000-¥1,500,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS20268-Jumonji Yari: Mumei
¥185,000-¥185,000
Masterpiece
AS19484-Katana: Mumei (Osafune Nagamori)
¥1,500,000-¥1,500,000
Sword > wakizashi
AS20260-Wakizashi: Yokoyama Kagasuke Fujiwara Sukenaga
¥365,000-¥365,000
Sword > katana
AS17155-Katana: Mumei (Mihara Masanobu, Late Nanbokucho to Ouei era)
¥600,000-¥600,000
Sword > wakizashi
AS20371-Wakizashi: Hoki Kami Ason Masayuki
¥450,000-¥450,000
Fittings > yoroikabuto
AF20474-Kabuto : Mumei
¥350,000-¥350,000
Fittings > tsuba
AS20506-Tsuba:Funada ikkin(Kao)
¥520,000-¥520,000
Fuchikashira
AF20504-Fuchi Kashira: Mumei(Mino)
¥120,000-¥120,000
Fittings > tsuba
AF20507 Tsuba:mumei attributed to Shonai
¥100,000-¥100,000
Sword > wakizashi
AS20352 Wakizashi : Tatsugoyama Junin Masahira
¥200,0001¥200,000
Sword > katana
AS19396 Katana : Teishitsu Gigeiin Sugawara Kanenori 86 Okina Saku
¥650,000-¥650,000
Fittings > tsuba
AF20505 Tsuba: mumei(Unsigned)(Ko Tosho)
¥95,000-¥95,000
Sword > wakizashi > tanto
AS20403 Wakizashi(Sunnobi Tanto) : Minryushi Toshizane
¥450,000-¥450,000
Others
Book: Goto-ke Kozuka Senshu
¥4,500-¥4,500
Others
Book: Kinko Jiten
¥5,000-¥5,000
Sword > wakizashi
AS20156-Katana: Unryushi Yoshikane Saku Kore
¥250,000-¥250,000
Sword > yari_ken_naginagta
AS20148-KagoYari: Kaneshige Saku
¥200,000-¥200,000
Sword > katana
AS20399-Naginata Naoshi Katana: Mumei (Kogai Hoju)
¥450,000-¥450,000
Fittings > tsuba
AF20356-Tsuba:mumei (Hikone)
¥65,000-¥65,000
Fittings > Fuchikashira
AF20370-Fuchi Kashira: Goto Hokyo Ichijo(Goto)
¥650,000-¥650,000
Fittings > Fuchikashira
AF20363-Fuchi Kashira: Mumei
¥30,000-¥30,000
Sword > tanto
AS20096-Tanto:Okimasa (not guarantee)
¥100,000-¥100,000
Fittings > Fuchikashira
AF20369-Fuchi Kashira: Komori Hisatoshi (Kaou)
¥95,000-¥95,000
Sword > wakizashi
AS20044-Wakizashi: Shoshu Ju Tsunahiro
¥600,000-¥600,000

Showing all 31 results