Showing all 4 results

ProductTime Left:Current bid
tsuba > Fittings
AS20193-Tsuba: Echizen Ju Kinai Saku
¥90,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
tsuba > Fittings
AF20182-Tsuba: Mumei(Choshu)
¥65,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
tsuba > Fittings
AF20569 Tsuba: Mumei phoenix, dragon, and Kiri
¥40,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
tsuba > Fittings
AF20568-Tsuba:Mumei(Akasaka)
¥55,000
bid count:-