Showing all 5 results

ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS22353 Wakizashi:Tosa Ju Kouryushi Sadahiro Tsukuru Kore
¥300,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS09047 Wakizashi:Mumei(Kikumon)
¥180,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS22620 Wakizashi: Bishu Osafune(cut after that)(judged as Norimitsu)(NBTHK Hozon Token paper)
¥620,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS22025 Wakizashi:Oumi Daijo Fujiwara Tadahiro(Tokubetsu Hozon Token)
¥750,000
bid count:-
ProductTime Left:Current bid
wakizashi > Sword
AS22588 Wakizashi:Oite Nanki Shigekuni Tsukuru Kore(NBTHK Tokubetsu Hozon Token)
¥1,350,000
bid count:-